Summer 2022

Opening July 1st, closing September 4, with meet and greet and open daily in between.

WTC The Hague Summer Exhibition, duo with the talented Ruby Lee

The large Gogottes (Objets du Désir, La Famiglia) are on show!

for info contact: WTC The Hague Art Gallery

WTC The Hague, 1st Floor

Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM The Hague

Printemps 2022

les catalogues de l’exposition Objets du Désir sont en ligne.

Par ici pour La Famiglia

Et par là pour les Jouets du XXème Siècle

_______________________________________________________________________________________________________________

29 September 2021

KATIA BORGHESI – OBJETS DU DÉSIR

Een tentoonstelling over verlangen, herinnering & toe-eigening

‘Objets du Désir’, de solo-tentoonstelling met werk van Katia Borghesi, samengesteld i.s.m. curator Marie Jeanne de Rooij, is te zien in TV05 (Tournooiveld 5, Den Haag) van vrijdag 8 t/m donderdag 21 oktober 2021. Twee recente series van Borghesi worden voor het eerst getoond: La Famiglia (Gogottes) & Jouets du XXème Siècle (la série russe). ‘Objets du Désir’ is een tentoonstelling over verlangen, herinnering en de magie van toe-eigening via schilderkunst

‘Objets du Désir’ wordt op vrijdag 8 oktober 2021 om 17.00 uur geopend door Alexander Khodakov, voormalig ambassadeur van Rusland en schrijver van een memoir, ‘La Cuisine diplomatique’.

Katia Borghesi besloot na lange tijd bureauwerk in internationale en NGO- omgevingen en na haar studie aan KABK Den Haag, volledig te kiezen voor het kunstenaarschap. Onder het motto ‘ The best is yet to come…’ werkt zij sindsdien onafgebroken en gedreven aan haar schilderijen die altijd deel uitmaken van een serie. Zij onderzoekt in een afgebakend thema haar verlangen om een autobiografische herinnering of een persoonlijk verlangen te vangen in schilderijen die het ‘bezitten’, toe-eigenen van het verlangde object mogelijk maken via de magie van schilderkunst.

Met Italiaanse roots en geboren en opgegroeid in Parijs, kan Katia Borghesi makkelijk overal aarden en staat haar antenne fijn afgesteld op wat buitengewoon en ongrijpbaar lijkt. Zo ontstaat de gevoeligheid voor het vastleggen van een specifiek patroon in vele subtiele variaties zoals bijvoorbeeld de eerdere maar nog voortdurende serie ’04:00 a.m’, die serieel afrekent met de eentonige, ‘grijze’ kantoorjaren uit haar verleden.

In de twee recente series schildert Katia Borghesi portretten van objecten die herinneringen bij haar oproepen. ‘La Famiglia (Gogottes)’ is een serie in verschillende formaten van zeldzame, betoverende zandsculpturen gevormd door de natuur zelf o.a. gevonden bij Fontainebleau en al ontdekt en bewonderd door Louis XIV. Tijdens schooluitjes genoot Borghesi als kind van de natuur, het gras en het zand van Fontainebleau. Bij toeval ontdekt ze veel later afbeeldingen van gogottes online die ze vervolgens portretteert in pastelkleuren en zo tot de hare maakt.

Ook met ‘Jouets du XXème Siècle (la série russe)’ komen herinnering en verlangen samen. Als klein meisje droomde Borghesi van het speelgoed in etalages en het aandoenlijke rubberspeelgoed van Russische makelij uit de vorige eeuw, dat ze al scrollend tegenkwam op internet, maakte het gevoel van toen, ‘dat wil ik hebben’, en de magische kindertijd weer wakker. Het schilderen van de portretten van deze ‘objets du désir’ maakt het ‘hebben’ mogelijk.

Curator Marie Jeanne de Rooij was eerder o.a. werkzaam als directeur en curator van Galerie Nouvelles Images, GEMAK & Vrije Academie Den Haag en Den Haag Sculptuur.

Info: www.katiaborghesi.com, contact tentoonstelling: Objetsdudesir@protonmail.com

Adres: TV05, Toernooiveld 5, Den Haag

Openingstijden: 8 t/m 21 oktober 2021, 15.00 – 18.00 uur & op afspraak.

Opening: vrijdag 8 oktober 2021, 17.00 uur, rsvp via objetsdudesir@protonmail.com

n.b. TV05-locatie is onderdeel van Anna’s Kiss & Ride van Anna Vastgoed & Cultuur, www.annavastgoedencultuur.nl

Met dank aan STROOM Den Haag

ANNOUNCEMENT

The Hague, 29 September 2021

KATIA BORGHESI – OBJETS DU DÉSIR

An Exhibition about longing, memory & artistic appropriation

‘Objets du Désir’, the solo-exhibition with work by Katia Borghesi and curated by Marie Jeanne de Rooij, will be on view at TV05 (Tournooiveld 5, The Hague) from Friday 8 to Thursday 21 October 2021. Two of Borghesi’s recent series of paintings will be shown for the first time: La Famiglia (Gogottes) & Jouets du XXème Siècle (la série russe). ‘Objets du Désir’ is an exhibition about longing, memory and magical appropriation through the medium of painting.

Friday 8 October 2021 at 5 p.m. ‘Objets du Désir’ will be officially opened by Alexander Khodakov, former ambassador of Russia and writer of a memoir entitled, ‘La Cuisine diplomatique’.

Katia Borghesi decided to choose wholeheartedly for her artistic career after finishing her studies at KABK The Hague and say goodbye to her long employment at international and NGO offices. Using as her motto ‘The best is yet to come…’ she is working non-stop and compellingly on her paintings which always form part of a special series. Borghesi is examining within the framework of a specific theme her personal desire to capture an autobiographical memory or a personal longing in paintings which allows her to ‘own’, to appropriate the desired object through the magic of painting.

With her Italian roots and born and raised in Paris, Katia Borghesi is able to ground easily and from this she developed her fine-tuned antenna to register what is out of the ordinary and seemingly elusive. This sensibility allows her to capture specific patterns in many subtle variations, such as in an earlier but still continuing series, ’04:00 a.m.’ which serially reckons with the monotonous ‘gray’ office years from her past.

In her two most recent series Katia Borghesi paints portraits of objects which re-evoke her memories. ‘La Famiglia (Gogottes)’ is a series in different formats of rare, enchanting sand-sculptures formed by nature itself, unearthed amongst other sites, at Fontainebleau and already uncovered and admired by Louis XIV. During school trips, Borghesi enjoyed as a child the nature, the grass and the sand at Fontainebleau. Much later, by coincidence she discovered images online of these ‘gogottes’ that she portrays in pastel colors and in this way makes them hers.

Also ‘Jouets du XXème Siècle (la série russe)’ is bringing memory and desire together. As a little girl Borghesi dreamed about the toys in shop windows.  She later came across the endearing rubber toys made in Russia dating from the last century, while scrolling on the internet, awakening her feeling of ‘I want them’ and memories of her magical childhood. Painting portraits of these ‘objets du désir’ is making ‘owning them’ possible.

Curator Marie Jeanne de Rooij worked earlier as director and curator at Galerie Nouvelles Images, GEMAK & Vrije Academie The Hague and The Hague Sculpture.

Info: www.katiaborghesi.com, contact exhibition: Objetsdudesir@protonmail.com

Address: TV05, Tournooiveld 5, The Hague

Opening hours: 8 – 21 October 2021, 3 – 6 p.m. & by appointment.

Opening: Friday 8 October 2021, 5 p.m., rsvp via objetsdudesir@protonmail.com

n.b. TV05-location is part of Anna’s Kiss & Ride by Anna Vastgoed & Cultuur, www.annavastgoedencultuur.nl

Thanks to STROOM The Hague